COACHING

TRUECOLOR COACHING

Voor jong en oud is ZELF-INZICHT van grote waarde om een volgende stap te zetten. Een daarop afgestemd leerproces voorziet in zelf-sturing op weg naar zelf-ontwikkeling. In al onze levens zijn er momenten waarop wij ons van alles afvragen, door een bepaalde gebeurtenis hiertoe gedwongen. Het keuzemoment voor een opleiding, het verlies van werk, het scheiden van een partner en het doormaken of meebeleven van een moeilijke periode kan dit teweeg brengen. We hebben nog geen antwoorden en voelen ons onzeker, teleurgesteld en het besef dat wij zélf verantwoordelijk zijn voor onze nieuwe koers komt meestal langzaam op gang.

Veelgehoorde vragen zijn: ‘Hoe kan ik mijzelf opnieuw maatschappelijk profileren, ik was iemand en dat ben ik niet meer? Wat veroorzaakt mijn onzekerheid en hoe leuk kan het nog worden? Wat voor profiel hoort bij mij?’

Het (terug)vinden van jouw true colors helpt je een weg te vinden, in beweging te komen. Onder 4 ogen krijgen jouw waarden in het leven, jouw drive en passies maar ook je angsten en beperkingen aandacht, komen tevoorschijn en worden benoemd. Uiteindelijk stel jij je eigen TRUE COLOR PROFIEL op, om je zichtbaar te maken voor jezelf en de buitenwereld. Jouw kleurenpalet wordt hiermee gecreëerd.

Een individueel traject TRUECOLOR Coaching bestaat uit een serie gesprekken met werk sessies. Tijdens de intake bespreken we samen de verwachtingen en mogelijkheden, jouw individuele leertraject. Lees meer bij WORKSHOPS

DSC_1135